لیست قیمت push button

لیست قیمت چراغ سیگنال اشنایدر (برای خرید تعداد بالای 30 عدد تماس بگیرید)

*******************************
Type Color Code Price (Rial)
Metal White XB4BVB1 ريال 165,000
Green XB4BVB3 ريال 154,000
Red XB4BVB4 ريال 154,000
Yellow XB4BVB5 ريال 154,000
Blue XB4BVB6 ريال 166,000
White XB4BVM1 ريال 206,000
Green XB4BVM3 ريال 184,000
Red XB4BVM4 ريال 184,000
Yellow XB4BVM5 ريال 184,000
Blue XB4BVM6 ريال 206,000
Plastic Green XB7EV03MP ريال 77,000
Red XB7EV04MP ريال 77,000
Yellow XB7EV05MP ريال 77,000
Blue XB7EV06MP ريال 90,000
Green XB7EV63P ريال 53,000
Red XB7EV64P ريال 53,000
Yellow XB7EV65P ريال 53,000
Blue XB7EV66P ريال 56,000
No Color XB7EV67P ريال 570,000